Projekt s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Cieľom projektu bola modernizácia výrobného procesu, rozšírenie portfólia výrobkov a zvýšenie kvality produkcie spoločnosti Ing. Vladimír Lago, a s tým súvisiaci rast efektivity výroby a zvyšovanie konkurencieschopnosti.

    Špecifické ciele:
  • Nákupom a inštaláciou 3D meracieho stroja zvýšiť kvalitu výrobkov.
  • Nákupom a inštaláciou hydraulického lisu so spodným vyrážaním rozšíriť portfólio a zvýšiť kvalitu výrobkov.

Východiskový stav: Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1997, keď začal podnikať v oblasti strojárenskej výroby. V dnešnej dobe sa spoločnosť špecializuje hlavne na výrobu nástrojov, foriem a presných súčiastok pre ostatné firmy, pôsobiace v strojárenskom, gumárenskom a automobilovom priemysle. Ďalšou činnosťou, ktorou sa spoločnosti ing. Vladimír Lago zaoberá, je spracovanie kovov a inžinierska činnosť. Veľkou devízou spoločnosti je tradícia strojárenskej výroby v regióne. Spoločnosť sa od začiatku svojej existencie aktívne zaoberá investíciami do výrobných technológií a tým aj rozvojom nových výrobných aktivít. Produkcia firmy sa realizuje na viacerých technologických zariadeniach, ako sú CAD a CAM pracoviská, CNC frézy, lisy, sústruhy a pod.

Výroba v podniku žiadateľa prebieha v dvojzmennej prevádzke, ktorú zabezpečujú kvalifikovaní technickí a výrobní pracovníci. Produkty spoločnosť exportuje aj do okolitých krajín, a to najmä do Čiech a Poľska.

Stav po realizácii projektu: Realizovaním projektu spoločnosť značne rozšírila portfólio výrobkov a vstúpila na nové perspektívne trhy, čo zabezpečilo stabilný nárast produkcie. Firma sa stala popredným výrobcom foriem a nástrojov v strednej Európe a môže sa uchádzať o zložitejšie a lepšie platené zákazky s vyššou pridanou hodnotou. Projekt má priaznivý efekt na všetky ekonomické ukazovatele spoločnosti a vedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti firmy.

Dôležitým efektom je zvýšenie podielu presného obrábania moderných materiálov na celkovej produkcií a tým aj podielu práce s vyššou pridanou hodnotou, čo je jeden z kľúčových cieľov spoločnosti. Z pohľadu dosiahnutia merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu sa realizáciou projektu vytvorili 4 nové pracovné miesta a 2 inovované výrobné postupy. Projekt nadväzuje na predchádzajúce investície spoločnosti (nákup nových technologických zariadení) a umožňuje rozvoj výroby ostatných subjektov automobilového, strojárenského a elektrotechnického priemyslu.

Kompletný oznam si môžete stiahnuť tu.